Eksperiment med kode-formattering

Kode-formattering i WordPress, f.eks. til kommando-linier i Linux, kræver brug af ‘plugin’et “SyntaxHighlighter Evolved“.

Søgningen med “SyntaxHighlighter Evolved” er ikke særlig entydig – 46 dukker frem! Tilføj “Alex Mills” så det bliver “SyntaxHighlighter Evolved Alex Mills” (men selv da dukker der ialt 4 frem…).

Efter installation og tryk på “Activate”, virker det med det samme!

Noget kommando-linie halløj:

export PATH=$PATH:~/temp2/2019-12-05/gcc-arm-none-eabi-9-2019-q4-major/bin
arm-none-eabi-c++  --version

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*