Year: 2019

Kode-formattering i WordPress, f.eks. til kommando-linier i Linux, kræver brug af ‘plugin’et “SyntaxHighlighter Evolved“. Søgningen med “SyntaxHighlighter Evolved” er ikke særlig entydig – 46 dukker frem! Tilføj “Alex Mills” så det bliver “SyntaxHighlighter Evolved Alex Mills” (men selv da dukker …

Eksperiment med kode-formattering Read More »

Noget brødtekst.

Some body text